بهزاد علیزاده رئیس مجمع نمایندگان استان شد.

تاریخ انتشار : 1399/08/22

 بهزاد علیزاده رئیس مجمع نمایندگان استان شد.
 بهزاد علیزاده نماینده مردم شهرستانهای دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره درمجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام انتخاب شد.