دیدار بهزاد علیزاده با وزیر صمت

تاریخ انتشار : 1399/11/07

دیدار بهزاد علیزاده با وزیر صمت
در دیدار  بهزاد علیزاده با وزیر صمت مقرر گردید ۲۰۰ تن روغن جامد، ۳۰۰ تن روغن مایع و ۳۰۰ تن شکر خارج از سهمیه استان به شهرستانهای دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره اختصاص یابد.