دیدار بهزاد علیزاده با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ انتشار : 1399/10/29

دیدار بهزاد علیزاده با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
در دیدار با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شد، موضوع پرداخت سهم استان ایلام از آلایندگی و ارزش افزوده واحدهای نفتی مستقر در استان در دستور کار قرار گیرد.