رایزنی ها برای مرز چیلات و فرمانداری ویژه دهلران ادامه دارد

تاریخ انتشار : 1399/12/02

رایزنی ها برای مرز چیلات و فرمانداری ویژه دهلران ادامه دارد
#بهزاد_علیزاده در تداوم رایزنی و پیگیری ها برای بازگشایی مرز چیلات این بار پیرو دیدار اخیری که با ظریف وزیر امور خارجه داشتند با سید کاظم سجادی ؛ معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه بحث و دیدار داشتند

 در این دیدار ضمن تشریح اهمیت بازگشایی این مرز و نقش بسزای آن در امر توسعه و اشتغال ، مقرر شد که به زودی به اتفاق مقامات ارشد وزارت امور خارجه و مقامات ارشد استان دیداری با مقامات مربوطه عراقی ترتیب داده شود تا به صورت حضوری با طرف های عراقی مشکل بازگشایی مطرح و برای آن چاره اندیشی شود

نماینده مردم همچنین با توجه به اینکه پرونده ارتقا فرمانداری ویژه دهلران به هیئت دولت ارسال و وزیر امور خارجه هم از اعضای کمیسون سیاسی دفاعی می باشد از آقای سجادی خواست که وزارت مربوطه مساعدت‌های لازم را جهت تسهیل این امر داشته باشد که ایشان در این مورد هم ؛ قول مساعدت و همکاری لازم را دادند.