شهادت مظلومانه حضرت امیر المومنان علی (ع)

تاریخ انتشار : 1400/02/14

شهادت مظلومانه حضرت امیر المومنان علی (ع)
شهادت مظلومانه مولی الموحدین ؛ حضرت امیر المومنان علی (ع) را به عموم شیعیان و عاشقان آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.