یوم الله ۱۵ خرداد

تاریخ انتشار : 1400/03/15

یوم الله ۱۵ خرداد
سالروز قیام خونین و یادآور روز سرنوشت ساز جوشش غیرت دینی و پویش مردمی گرامی باد.