امروز در ایلام میزبان رئیس محترم مجلس و هیئت همراه به دعوت مجمع نمایندگان استان هستیم.

تاریخ انتشار : 1400/03/17

امروز در ایلام میزبان رئیس محترم مجلس و هیئت همراه به دعوت مجمع نمایندگان استان هستیم.
در این سفر که با چاشنی بازدیدهای میدانی از پروژه های نیمه تمام و پس از آن هم تشکیل شورای اداری استان خواهد بود؛
پیگیر مشکلات و مطالبات مردمی و تسریع در روند آنها هستیم.