پیام تقدیر بهزاد علیزاده از حضور پرشور مردم در انتخابات

تاریخ انتشار : 1400/03/29

پیام تقدیر بهزاد علیزاده از حضور پرشور مردم در انتخابات
پیام تقدیر رییس مجمع نمایندگان استان از حضور پرشور مردم در انتخابات