ولادت امام رضا(ع) مبارک باد.

تاریخ انتشار : 1400/04/01

ولادت امام رضا(ع) مبارک باد.
ولادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام رضا(ع) مبارک باد.