دستور العمل امهال وام های کشاورزی ابلاغ شد

تاریخ انتشار : 1400/04/22

دستور العمل امهال وام های کشاورزی ابلاغ شد
بهزاد علیزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:
خوشبختانه دستور العمل امهال وامهای کشاورزی  برای مناطقی که بر اثر خشکسالی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دچار خسارت شده اند ابلاغ گردید.امیدواریم  بانک های عامل در اجرای کامل این دستورالعمل حداکثر مساعدت لازم را با مراجعین  مبذول نمایند.