توییت/

تاریخ انتشار : 1400/04/27

توییت/
از مدیر کل سازمان بازرسی استان ایلام که در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه روز شنبه مورخ 1400/04/26 به منظور بازدید و بررسی مشکلات  کارخانه سیمان به شهرستان دهلران عزیمت نمودند سپاسگزارم، امیدوارم پیگیری ها تا راه اندازی کامل این مجموعه به  سرعت و دقت ادامه پیدا کند.