روز پرفیض عرفه و فرا رسیدن عید قربان مبارک

تاریخ انتشار : 1400/04/29

روز پرفیض عرفه و فرا رسیدن عید قربان مبارک
روز پرفیض عرفه و فرا رسیدن عید قربان عید سرسپردگی و بندگی بر آستان خداوند متعال مبارک باد.