بانک ها در خصوص اخذ مطالبات کشاورزی و دامداری به مردم فشار نیاورند

تاریخ انتشار : 1400/03/06

بانک ها در خصوص اخذ مطالبات کشاورزی و دامداری به مردم فشار نیاورند
بهزاد علیزاده درجلسه کمیسیون کشاورزی  سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونین ایشان برگزار گردید به انتقاد از عملکرد بانک ها پرداخت

 رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به خشکسالی اخیر و خسارت های وارده بر قشرهای عزیز کشاورزان و دامداران ؛ روا نیست فشار زیادی بر این اقشار زحمت کش وارد شود و در این شرایط سخت باید آنها را دریابیم

 وی در ادامه از نحوه برخورد بانک ها با مردم در این خصوص ابراز نگرانی کرد و از ایشان خواست تا زمان تعیین تکلیف استمهال وام  بانک ها با این عزیزان نهایت همکاری را انجام دهند.

 دکتر خاوازی ؛ وزیر محترم کشاورزی در پاسخ به ایشان اظهار داشتند: این موضوع بصورت کتبی به شورای پول و اعتبار ارجاع شده و رایزنی ها برای استمهال وام ها با ماهیت کشاورزی و دامداری ادامه دارد

 وی در پایان از ابلاغ دستور العمل نحوه خرید دام مازاد دامداران توسط پشتیبانی دام وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.