زندگی نامه

تحصيلات:
كارشناسي مديريت و برنامه ريزي
کارشناسي ارشد تاريخ فلسفه آموزش و‌ پرورش


تولد:
آبدانان- 1343

 
سوابق و فعاليت ها :
1- 17 سال سابقه آموزشي، فرهنگي و اداري در اداره آموزش و پرورش شهرستان آبدانان( 9 سال مدير هنرستان فني شهيد آل اسحق)
2- شهردار آبدانان به مدت 30 ماه در دور اول شوراي اسلامي
3- شهردار دره شهر به مدت 81 ماه در دو دوره ي دوم و سوم شوراي اسلامي
4- فرماندار دهلران به مدت 50 ماه
5- معاون پشتيبانى مترو كرج و مشاور مديرعامل شركت سابير
6- نماينده شهرداران استان ايلام در مجمع شهردارن كشور
7- عضو هيئت مديره سازمان همياري استان ايلام
8- مدير دستگاه اجرايي نمونه استان ايلام در جشنواره شهيد رجايي طي سالهاي 1382، 1383 و 1388
9- شهردار نمونه كشوري در سال 1387
10- شهردار نمونه استان ايلام در سالهاي 1382، 1383، 1385 و 1388
11- معرفي به عنوان شهردار سبز كشور توسط سازمان محيط زيست در سال .