دیروز در قامت فرماندار برای آن تلاش کرد و امروز در قامت نماینده مردم

تاریخ انتشار : 1400/03/14

دیروز در قامت فرماندار برای آن تلاش کرد و امروز در قامت نماینده مردم
کمتر کسی پیش بینیِ می کرد کاری که سال ۹۱ توسط علیزاده فرماندار وقت دهلران تدوین شد امروز به وسیله ایشان که نماینده مردم در مجلس است، به ایستگاه آخر برسد.
دیروز در قامت فرماندار برای آن تلاش کرد و امروز در قامت نماینده مردم۔
از روزی که بهزاد علیزاده به مجلس یازدهم‌ راه یافت شبانه روز پیگیر پرونده خاک خورده فرمانداری ویژه دهلران که بیش از هشت سال در بایگانیِ وزارت کشور خاک می خورد، شد۔ تا اینکه چندی پیش اعلام کرد با رایزنی های گسترده نامه فرمانداری ویژه دهلران برای ارسال به کمیسیون سیاسی دفاعی دولت را گرفته است۔ این خبر موجی از شادی بین مردمی که سال ها انتظار فرمانداری ویژه را می کشیدند، ایجاد کرد۔ تا اینکه آن کمیسیون، پرونده فرمانداری ویژه دهلران را تصویب کرد تا به زودی شاهد طرح آن در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید در هئیت دولت باشیم۔
بهزاد علیزاده کاریِ که خود شروع کرده بود امروز بعد از هشت سال به پایان راه نزدیک کرده است۔ اگر چه خیلی ها در این راه زحمت کشیده اتد اما باید گفت کار را کِهِ کرد؟ آنکس که تمام کرد۔
یاد آوری این نکته ضرورت دارد؛ اگر پرونده فرمانداری ویژه دهلران در دولت روحانی تصویب شود چه بهتر، اما اگر به هر دلیلی در این دولت به تصویب نرسد، بهزاد علیزاده نزد مردم شهرستان دهلران روسفید شده است۔

به نقل از کانال #باور_ما