پیگیری، دوندگی و مردم‌داری علیزاده بی نظیراست

تاریخ انتشار : 1400/03/14

پیگیری، دوندگی و مردم‌داری علیزاده بی نظیراست
در این  روزهای سخت و نفس گیر کرونایی خبرهای خوش  وامیدوار کننده ا ی بگوش می رسد ،   که نشان  دهنده شانه های نماینده مردمان باصفای حوزه جنوب ، نردبان ترقی عمران و آبادانی  حوزه انتخابیه شده است  که این ادعا در ماههای پیش رو واستقرار دولت جدید برای مردم بیشتر و بیشتر ملموس خواهد شدیکی از دستاوردهای بزرگ بهزاد علیزاده در کمتر از یکسال حضورش در مجلس شورای اسلامی  پیگیری. فرمانداری ویژه دهلران  است که به تنهایی و علیرغم همه جوسازی ها ‌ آن را تا یک قدمی تصویب در هیئات دولت پیش برده است  این رخداد بزرگ  توسعه و عمران را در تمام  بخش ها  به دنبال خواهد داشت  ،موضوع فرمانداری ویژه از زمان فرماندار بودن علیزاده در دهلران استارت خورد و امروز در قامت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی. نهال دیروز کاشته  همانند درختی تنومند قد کشیده است واین توفیق بسیار بزرگی برای شهرستان  دهلران محسوب می شود ، مردمان این دیار قدر دان تلاش پیگیری مهندس بهزادعلیزاده بوده وازدولت محترم درخواست داریم با تصویب آن  قدر شناس ایثار ومجاهدت مردمان  شهرستان  دهلران باشند.

به نقل از کانال #طلوع_دهلران (سرزمین من)