از روند جذب نفرات در پتروشیمی و NGL3100 دهلران به شدت گلایه داریم

تاریخ انتشار : 1400/04/22

از روند جذب نفرات در پتروشیمی و NGL3100 دهلران به شدت گلایه داریم


بهزاد علیزاده: وضعیت جذب نفرات کنونی در پتروشیمی و ان جی ال دهلران باید اصلاح شود. از روند جذب نفرات در پتروشیمی و NGL3100 دهلران به شدت گلایه داریم. پیشرفت پروژه پتروشیمی دهلران باید تسریع شود.


مشروح خبر را در اینجا بخوانید👇
http://Ipna.news/157230