گزارش تصویری

تاریخ انتشار : 1400/07/01

گزارش تصویری
حضور وزرای میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه بهزاد علیزاده و سایر مسئولان در شهرستان های بدره و دهلران