یوم‌الله ۱۳ آبان گرامی باد.

تاریخ انتشار : 1400/08/12

یوم‌الله ۱۳ آبان گرامی باد.
یوم‌الله ۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز گرامی باد.