توئیت/

تاریخ انتشار : 1400/08/21

توئیت/
در شرایط فعلی و #سخت کشور، #گرانی_نان که قوت غالب #مردم کشور است باعث فشار مضاعف به اقشار کم درآمد جامعه شده که با هیچ منطقی سازگار نیست.نظر به اعلامیه سازمان حمایت و افزایش غیرقانونی قیمت نان، می طلبد مسئولان امر به #قید_فوریت به این مهم ورود کنند.