ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

تاریخ انتشار : 1400/08/22

ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.
او آمده است تا خورشید مبدا همه ی آیینه ها باشد
شکفتن بهار در بهاری دل انگیزتر
دمیدن گل حسن در حسنی فزون تر، روییدن گلی
دلرباتر در گلستان طاها