سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه

تاریخ انتشار : 1400/08/24

سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه
سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) تسلیت باد.