افتتاح و بهره برداری از گازرسانی به شهر میمه با حضور بهزاد علیزاده

تاریخ انتشار : 1400/08/28

افتتاح و بهره برداری از گازرسانی به شهر میمه با حضور بهزاد علیزاده
نماینده مردم در این آئین گفت: برای اتمام عملیات گاز رسانی به شهر میمه اعتباری بالغ بر 200میلیارد ریال هزینه شده است.

علیزاده افزود:بعد از سال ها انتظار مردم شهرهای میمه و پهله در شهرستان مرزی دهلران از نعمت گاز خانگی بهره مند شدند.

وی خواستار استقرار ادارات مستقل گاز در شهر پهله و میمه شد و گفت:مجوز این کار گرفته شده و نیاز است چارت ان تهیه شود و اقدامات و پیگیری ها برای تحقق آن سرعت گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان  به خسارت گاز در شهر و روستاها به شهرداری ها و دهیاری ها هم اشاره کرد و تاکید کرد :شرکت گاز استان حق شهرداری ها و دهیاری ها از محل تخریبی را پرداخت و مشکلات را مرتفع کند.