در راستای بازدید ماهیانه و نظارت های مستمر صورت گرفت

تاریخ انتشار : 1400/09/02

در راستای بازدید ماهیانه و نظارت های مستمر صورت گرفت
 نماینده مردم در ابتدا با نظارت بر خط انتقال آب شرب  دره شهر و با اشاره به مشکلات قطعی آب در فصل تابستان و این مطالبه مردم فهیم دره شهر گفت:پیرو پیگیری های انجام شده در سطح ملی و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ؛ در این راستا افزایش دوبرابری دبی آب شرب پروژه اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال از محل مخزن اصلی شهر تا سه راهی سرخ آباد آغاز شده است که با اجرای این طرح مشکلات کم آبی مناطق شهری و روستای جهاد آباد مرتفع می شود

وی افزود: پیگیر افزایش این خط انتقال و بروزرسانی شبکه آب شهر تا سه راهی اسد آباد و هم چنین مشکلات آبی برخی روستاهای بخش مرکزی و ماژین هستیم

دیدارهای مردمی در شهرستان و دیدار با شورای شهر و دهیاری روستای ارمو جهت پایش مشکلات از دیگر برنامه های علیزاده بود

رئیس مجمع نمایندگان استان هم چنین با حضور در شهرستان بدره نشستی را با معلمان و فرهنگیان این شهرستان برگزار کردند

در این نشست این عزیزان در جریان آخرین پیگیری مسائل و مطالبات خود توسط نماینده مردم قرار گرفتند